درباره آکادمی ره سان
برخی از خدمات آکادمی ره سان
Attractive young fashion model posing in black. Photo.
مطالبی به یاد حادثه تلخ هجدهم دی نود هشت برای بهتر شدن حالمان ارائه میکنیم و سعی میکنیم راهکاری هایی برای زندگی بهتر ارائه بدهیم برای دنبال کردن این مطالب میتوانید به صفحه اینستاگرام مراجعه کنید.
young handsome man in black jeans and jacket, studio shot
گفتارهایی برای افزایش آمادگی روانی، در این ویدئو‌ها سعی شده توجه شما را به جنبه‌های پنهان‌تر و معنایی زندگی جلب کند . برای دنبال کردن این مطالب میتوانید به صفحه اینستاگرام مراجعه کنید.
fashion girl in summer outfit and hat pose at carousel in amusement park
اعضای آکادمی ره سان ، حامد کاتوزی و نینا آسیایی در زمینه ارتقا کیفیت زندگی و علوم اعصاب شناختی خدماتی ارائه میدهند. برای اطلاعات بیشتر با مرکز مشاوره هانا تماس بگیرید.